פרויקט הדגל של Intel Mobileye

פרויקט הדגל של Intel Mobileye

היזם: אפקון
מיקום: הר חוצבים, ירושלים

בפרויקט הותקנו מספר עגורנים. הראשון הוא עגורן מסוג J260N.A, אליו יתווספו בקרוב עגורנים J190N.10.A ו – J115.8. סה"כ 4 עגורנים.
עגורני J190N.10.A הם עד גובה 120 מטר עם קשירה אחת, והם הורכבו ב – 86 מטר גובה חופשי.

קבלת הצעת מחיר