העגורנים שלנו

J360

J360

משקל הרמה מקסימלי:
 18 טון
רוחב חוליה:
 2.16 מטר
גובה:
 80.1 מטר
זרוע מקסימלי:
 60 מטר
J300N.A

J300N.A

משקל הרמה מקסימלי:
 2 טון
רוחב חוליה:
 2.16 מטר
גובה:
 84 מטר
זרוע מקסימלי:
 75 מטר
J260N.A

J260N.A

משקל הרמה מקסימלי:
 12 טון
רוחב חוליה:
 2.19 מטר
גובה:
 84 מטר
זרוע מקסימלי:
 70 מטר
J190N.10.A

J190N.10.A

משקל הרמה מקסימלי:
 10 טון
רוחב חוליה:
 2.16 מטר
גובה:
 86.6 מטר
זרוע מקסימלי:
 60 מטר
J160.10

J160.10

משקל הרמה מקסימלי:
 8 טון
רוחב חוליה:
 2.19 מטר
גובה:
 57 מטר
זרוע מקסימלי:
 65 מטר
J145.A

J145.A

משקל הרמה מקסימלי:
 8 טון
רוחב חוליה:
 2.19 מטר
גובה:
 56.6 מטר
זרוע מקסימלי:
 60 מטר
J115.8

J115.8

משקל הרמה מקסימלי:
 8 טון
רוחב חוליה:
 1.75 מטר
גובה:
 53.2 מטר
זרוע מקסימלי:
 60 מטר
J52NS

J52NS

משקל הרמה מקסימלי:
 5 טון
רוחב חוליה:
 1.18 מטר
גובה:
 46 מטר
זרוע מקסימלי:
 52 מטר